PN-EN 12697-5:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 5: Oznaczanie gęstości

Zakres

Niniejszy dokument określa metodę badania gęstości mieszanki mineralno-asfaltowej. Określono metodę objętościową, hydrostatyczną i matematyczną. Opisane metody badań mają zastosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej w stanie luźnym zawierającej asfalt drogowy, asfalt modyfikowany lub inne lepiszcza bitumiczne stosowane do mieszanek mineralno-asfaltowych. Metody są odpowiednie dla materiałów bitumicznych świeżych i postarzonych.
Próbki mogą być dostarczone jako materiał w stanie luźnym lub jako materiał zagęszczony; zaleca się najpierw ten drugi rozdrobnić.
UWAGA Ogólne zalecenia wyboru metody badania gęstości mieszanki mineralno-asfaltowej są podane w
Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12697-5:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 5: Oznaczanie gęstości
Data publikacji 31-01-2019
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-5:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-5:2010 - wersja angielska, PN-EN 12697-5:2010/AC:2012 - wersja angielska
ICS 93.080.20