PN-EN 12697-2:2015-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12697-2+A1:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metoda badania -- Część 2: Oznaczanie uziarnienia

Zakres

Niniejsza Norma Europejska zawiera metodę oznaczania uziarnienia mieszanki mineralnej sposobem przesiewania przez sita. Metoda ma zastosowanie do mieszanek mineralnych uzyskanych po wyekstrahowaniu lepiszcza zgodnie z normą EN 12697-1 lub EN 12697-39
Zastosowanie tej Normy Europejskiej jest opisane w normach produktowych dla mieszanek bitumicznych
UWAGA Włókna, stałe (nie-rozpuszczalne podczas ekstrakcji) dodatki i (niektóre) modyfikatory spoiwa wpływają na wynik testu

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12697-2:2015-06 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metoda badania -- Część 2: Oznaczanie uziarnienia
Data publikacji 16-06-2015
Data wycofania 10-12-2019
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-2:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-2+A1:2008 - wersja polska
ICS 93.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 12697-2+A1:2019-12 - wersja angielska