PN-EN ISO 7932:2005/A1:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby przypuszczalnych Bacillus cereus -- Metoda liczenia kolonii w temperaturze 30 stopni C

Zakres

Dodano:
- Podrozdział 9.5 Testy dodatkowe;
- Załącznik C (informacyjny) Ruch jako test skrinigowy;
- Załącznik D (informacyjny) Protokół badania metodą mikroskopowej obserwacji w kropli wiszącej kryształów okolosporalnych Bacillus thuringiensis.
Zmieniono:
- Załącznik A (informacyjny) Reakcja łańcuchowa polimerazy do wykrywania wariantów genów cytK-1 lub cytK-2 cytotoksyny K w izolowanych szczepach z grupy Bacillus cereus i identyfikacja B. cytotoxicus;
- Załącznik B (informacyjny) Reakcja łańcuchowa polimerazy do wykrywania genu ces kodującego syntetazę peptydu siarkowego w grupach szczepów Bacillus cereus.
Uzupełniono Bibliografię.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 7932:2005/A1:2020-09 - wersja angielska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby przypuszczalnych Bacillus cereus -- Metoda liczenia kolonii w temperaturze 30 stopni C
Data publikacji 16-09-2020
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 7932:2004/A1:2020 [IDT], ISO 7932:2004/Amd 1:2020 [IDT]
ICS 07.100.30