PN-EN ISO 6887-5:2020-10 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Przygotowanie próbek, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Część 5: Specyficzne zasady przygotowania mleka i przetworów mlecznych

Zakres

Niniejszy dokument podaje zasady przygotowania próbek mleka i próbek przetworów mlecznych oraz ich zawiesin do badań mikrobiologicznych w przypadku, kiedy próbki wymagają innego przygotowania niż ogólne metody podane w ISO 6887-1.
Niniejszy dokument nie obejmuje przygotowania próbek metodą zarówno do oznaczeń ilościowych jak i wykrywania obecności, jeżeli szczegóły przygotowania są podane w odpowiednich Normach Międzynarodowych.
Niniejszy dokument jest przeznaczony do stosowania łącznie z ISO 6887-1.

Niniejszy dokument ma zastosowanie do:
a) mleka i płynnych przetworów mlecznych;
b) odwodnionych przetworów mlecznych;
c) serów i przetworów z serów;
d) kazeiny i kazeinianów;
e) masła;
f) lodów;
g) kremów, deserów i słodkiej śmietanki;
h) mleka fermentowanego, jogurtu i śmietany;
i) odwodnionej żywności dla dzieci na bazie mleka, z probiotykami lub bez.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6887-5:2020-10 - wersja angielska
Tytuł Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Przygotowanie próbek, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Część 5: Specyficzne zasady przygotowania mleka i przetworów mlecznych
Data publikacji 30-10-2020
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 6887-5:2020 [IDT], ISO 6887-5:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6887-5:2010 - wersja polska
ICS 07.100.30