PN-EN ISO 6887-5:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6887-5:2020-10 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Przygotowanie próbek, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Część 5: Specyficzne zasady przygotowania mleka i przetworów mlecznych

Zakres

Niniejsza część ISO 6887 podaje zasady przygotowania próbek mleka i próbek przetworów mlecznych oraz ich zawiesiny do badań mikrobiologicznych w przypadku, kiedy próbki wymagają innego przygotowania niż podano w ISO 6887-1. ISO 6887-1 podaje ogólne zasady przygotowania zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych. Niniejsza część ISO 6887 opisuje jedynie metody przygotowania mające zastosowanie dla kilku drobnoustrojów równocześnie. To wyklucza przygotowanie mające zastosowanie do wykrywania i/lub oznaczania liczby pojedynczych drobnoustrojów. Niniejsza część jest odpowiednia dla następujących produktów: mleka i płynnych produktów mlecznych, produktów z mleka w proszku, kazeiny i kazeinianów, masła, lodów, sosów na bazie mleka, deserów i słodkiej śmietanki, mleka fermentowanego i śmietany, mleka i żywności dla dzieci na bazie mleka

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6887-5:2010 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Przygotowanie próbek, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Część 5: Specyficzne zasady przygotowania mleka i przetworów mlecznych
Data publikacji 16-12-2010
Data wycofania 30-10-2020
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 6887-5:2010 [IDT], ISO 6887-5:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6887-5:2010 - wersja angielska
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6887-5:2020-10 - wersja angielska