PN-EN IEC 61316:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Przedłużacze przemysłowe zwijane

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy przedłużaczy zwijanych z przewodem giętkim nieodłączalnym na napięcie znamionowe robocze nieprzekraczające 690 V prądu stałego i prądu przemiennego o częstotliwości nieprzekraczającej 500 Hz i na prąd znamionowy nieprzekraczający 63 A, przeznaczonych głównie do stosowania w instalacjach przemysłowych wewnątrz lub na zewnątrz budynków z osprzętem spełniającym wymagania IEC 60309-1, IEC 60309-2 lub IEC 60309-4.
Niniejszy dokument dotyczy:
- przedłużaczy zwijanych przenośnych wyposażonych w jedną wtyczkę lub wtyk spełniające wymagania IEC 60309-1 lub IEC 60309-2 i co najmniej jedno gniazdo wtyczkowe stałe lub przenośne, spełniające wymagania IEC 60309-1, IEC 60309-2 lub IEC 60309-4;
- przedłużaczy zwijanych stałych wyposażonych co najmniej w jedno gniazdo wtyczkowe stałe lub przenośne, spełniające wymagania IEC 60309-1, IEC 60309-2 lub IEC 60309-4;
- przedłużaczy zwijanych przystosowanych do użytkowania w temperaturze otoczenia, zawierającej się zwykle w przedziale od –25 °C do +40 °C.
Nie wyklucza się użytkowania tego osprzętu na placach budów, w rolnictwie, w obiektach handlowych i instalacjach domowych.
Niniejszy dokument dotyczy przedłużaczy zwijanych przewidzianych do stosowania w instalacjach o bardzo niskim napięciu.
W miejscach, gdzie panują szczególne warunki, np. na statkach, w pojazdach i podobnych lub pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, mogą być niezbędne wymagania dodatkowe.
UWAGA 1 - Niniejszy dokument nie był opracowywany do zastosowań w pojazdach elektrycznych EV, jednak może być stosowany jako przewodnik do przedłużaczy zwijanych do zastosowań w EV.
UWAGA 2 - Wymagania dodatkowe dotyczące przedłużaczy zwijanych o prądach większych niż 63 A są rozważane.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61316:2022-04 - wersja angielska
Tytuł Przedłużacze przemysłowe zwijane
Data publikacji 06-04-2022
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN IEC 61316:2021 [IDT], IEC 61316:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61316:2003 - wersja polska
ICS 29.060, 29.120.99