PN-EN 61316:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61316:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Przedłużacze przemysłowe zwijane

Zakres

Podano wymagania dla przedłużaczy zwijanych z przewodem giętkim nieodłączalnym na napięcie znamionowe robocze nie przekraczające 690 V prądu stałego i prądu przemiennego o częstotliwości nie przekraczającej 500 Hz i na prąd znamionowy nie przekraczający 63 A, przeznaczone głównie do stosowania w instalacjach przemysłowych wewnątrz lub na zewnątrz budynków, wyposażone co najmniej w jedną wtyczkę przenośną i jedno gniazdo wtyczkowe spełniające wymagania takie, jak w PN-EN 60309-1:2002 lub PN-EN 60309-2:2002. Ustalono wymagania dla przedłużaczy zwijanych użytkowanych w temperaturze otoczenia zawierającej się zwykle w zakresie od -25 stopni C do +40 stopni C. Podano także wymagania dla przedłużaczy zwijanych przeznaczonych do użytkowania w instalacjach o napięciu bardzo niskim. Zdefiniowano dwadzieścia dwa terminy

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 12-08-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 61316:2003 - wersja polska
Tytuł Przedłużacze przemysłowe zwijane
Data publikacji 18-06-2003
Data wycofania 06-04-2022
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 61316:1999 [IDT], IEC 61316:1999 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61316:2002 - wersja angielska
ICS 29.060.01, 29.120.99
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61316:2022-04 - wersja angielska