PN-EN IEC 60309-2:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Wtyczki, gniazda wtyczkowe stałe lub przenośne i wtyki do instalacji przemysłowych -- Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności wymiarowej wyrobów z zestykami tulejkowo-kołkowymi

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy wtyczek, gniazd wtyczkowych stałych lub przenośnych i wtyków, zwanych dalej jako wyroby, na napięcie znamionowe robocze nieprzekraczające 1 000 V DC lub 1 000 V AC o częstotliwości nieprzekraczającej 500 Hz i na prąd znamionowy nieprzekraczający 125 A, przeznaczonych głównie do stosowania w instalacjach przemysłowych wewnątrz lub na zewnątrz budynków.
Wyroby te są przeznaczone do zainstalowania tylko przez osoby poinstruowane lub osoby wykwalifikowane.
UWAGA 1 Wszystkie powołania dotyczące wyrobów na prąd znamionowy przekraczający 125 A w IEC 60309-1 nie mają zastosowania do niniejszego dokumentu.
Niniejszy dokument dotyczy wyrobów o znormalizowanym układzie kołków i tulejek stykowych.
Niniejszy dokument dotyczy wyrobów przeznaczonych do stosowania kiedy temperatura otoczenia zawiera się zwykle w przedziale od -25 °C do +40 °C.
Nie wyklucza się użytkowania tych wyrobów na placach budów, w rolnictwie, w obiektach handlowych i instalacjach domowych.
Niniejsza norma dotyczy wyrobów z zaciskami bezgwintowymi lub zaciskami przebijającymi izolację o prądzie znamionowym do 32 A włącznie dla szeregu I i do 30 A włącznie dla szeregu II.
W zakresie niniejszego dokumentu uwzględniono również gniazda wtyczkowe stałe i wtyczki odbiornikowe, wbudowane lub nabudowane na urządzenia elektryczne. Niniejsza norma dotyczy również wyrobów przeznaczonych do stosowania w instalacjach o bardzo niskim napięciu.
UWAGA 2 Niniejsza norma nie dotyczy wyrobów przeznaczonych głównie do użytku domowego i podobnego
W miejscach, gdzie panują szczególne warunki, np. na statkach lub pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, mogą być niezbędne wymagania dodatkowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60309-2:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Wtyczki, gniazda wtyczkowe stałe lub przenośne i wtyki do instalacji przemysłowych -- Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności wymiarowej wyrobów z zestykami tulejkowo-kołkowymi
Data publikacji 14-11-2022
Liczba stron 84
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN IEC 60309-2:2022 [IDT], IEC 60309-2:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60309-2:2002 - wersja polska, PN-EN 60309-2:2002/A1:2009 - wersja polska, PN-EN 60309-2:2002/A2:2012 - wersja angielska, PN-EN 60309-2:2002/A2:2012 - wersja polska
ICS 29.120.30