PN-EN IEC 60309-1:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Wtyczki, gniazda wtyczkowe stałe lub przenośne i wtyki do instalacji przemysłowych -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy wtyczek, gniazd wtyczkowych stałych lub przenośnych i wtyków, zwanych dalej jako wyroby, na napięcie znamionowe robocze nieprzekraczające 1 000 V DC lub 1 000 V AC o częstotliwości nieprzekraczającej 500 Hz i na prąd znamionowy nieprzekraczający 800 A, przeznaczonych głównie do stosowania w instalacjach przemysłowych wewnątrz lub na zewnątrz budynków.
Wyroby te są przeznaczone do zainstalowania tylko przez osoby poinstruowane lub osoby wykwalifikowane.
Spis zalecanych danych znamionowych nie wyklucza stosowania innych danych znamionowych.
Niniejszy dokument dotyczy wyrobów przeznaczonych do stosowania kiedy temperatura otoczenia zawiera się zwykle w przedziale od -25 °C do +40 °C.
Wyroby te są przeznaczone do przyłączania przewodów miedzianych lub ze stopów miedzi.
Niniejszy dokument dotyczy wyrobów z zaciskami bezgwintowymi lub zaciskami przebijającymi izolację o prądzie znamionowym do 32 A włącznie dla szeregu I i do 30 A włącznie dla szeregu II.
Nie wyklucza się użytkowanie tych wyrobów na placach budów, w rolnictwie, w obiektach handlowych i instalacjach domowych.
W zakresie niniejszego dokumentu uwzględniono również gniazda wtyczkowe stałe i wtyczki odbiornikowe, wbudowane lub nabudowane na urządzenia elektryczne. Niniejszy dokument dotyczy również wyrobów przeznaczonych do stosowania w instalacjach o bardzo niskim napięciu.
Niniejszy dokument nie dotyczy wyrobów przeznaczonych głównie do użytku domowego i podobnego.
Niniejszy dokument nie obejmuje wyrobów jedno biegunowych.
W miejscach, gdzie panują szczególne warunki, np. na statkach lub pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, mogą być niezbędne wymagania dodatkowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 60309-1:2022-11/AC:2023-07E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60309-1:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Wtyczki, gniazda wtyczkowe stałe lub przenośne i wtyki do instalacji przemysłowych -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 14-11-2022
Liczba stron 100
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN IEC 60309-1:2022 [IDT], IEC 60309-1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60309-1:2002 - wersja polska, PN-EN 60309-1:2002/A1:2009 - wersja polska, PN-EN 60309-1:2002/A2:2013-03 - wersja angielska, PN-EN 60309-1:2002/AC1:2015-01 - wersja polska, PN-EN 60309-1:2002/A2:2013-03 - wersja polska
ICS 29.120.30
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 60309-1:2022-11/AC:2023-07E