PN-IEC 60884-2-7:2014-11 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące przedłużaczy

Zakres

Zastępuje się:
Niniejsza Część IEC 60884 dotyczy przedłużaczy, rozbieralnych i nierozbieralnych, ze stykiem uziemienia ochronnego lub bez styku, na napięcie znamionowe wyższe niż 50 V lecz nieprzekraczające
440 V i o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 16 A, przeznaczonych do użytku domowego
i podobnych zastosowań, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
UWAGA 1 W następujących krajach jest niedopuszczalne stosowanie przedłużaczy przewidzianych wyłącznie do urządzeń klasy II: DE, UK i CZ.
UWAGA 2 W następującym kraju jest niedopuszczalne stosowanie przedłużaczy rozbieralnych: ZA.
Niniejsza norma nie dotyczy przedłużaczy z elementami do zwijania.
Niniejsza norma dotyczy także przedłużaczy, które są przeznaczone do stosowania w przedłużaczu zwijanym i które stają się przedłużaczami zwijanymi z odłączalnym przewodem giętkim. W przypadku kombinacji przedłużacza dodatkowo powinny być spełniane wymagania i badania według IEC 61242 dotyczące zwijaka.
Zaleca się, aby przedłużacze były odpowiednie do stosowania w temperaturach otoczenia nieprzekraczających normalnie +40 °C, lecz których średnia w okresie 24 h nie przekracza +35 °C, z dolną graniczną temperaturą otoczenia –5 °C.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-IEC 60884-2-7:2014-11/Ap1:2021-04P

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60884-2-7:2014-11 - wersja polska
Tytuł Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące przedłużaczy
Data publikacji 27-01-2017
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza IEC 60884-2-7:2011 [IDT]
ICS 29.120.30
Elementy dodatkowe PN-IEC 60884-2-7:2014-11/Ap1:2021-04P, PN-IEC 60884-2-7:2014-11/A1:2014-12P