PN-IEC 60884-1:2006/A2:2016-01 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Zmodyfikowano szereg definicji (np. wtyczka, gniazdo wtyczkowe (przenośnie), przesłona) oraz dodano 3 nowe definicje (przepust, przepona otworu wejściowego, przepona zabezpieczająca). Klasyfikację IP rozszerzono na cały zakres wg IEC 60529 oraz wyeliminowano wtyczki klasy 0. Wprowadzono zmiany niektórych wymagań dotyczących oznakowania. Zmodyfikowano wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Tablicę 3 (Zależność między prądami znamionowymi i nominalnymi przekrojami przyłączanych przewodów miedzianych) zastąpiono nową Tablicą 3. Zmodyfikowano badanie spadku napięcia zacisków bezgwintowych. Zmodyfikowano Rozdziały 13 i 14 dotyczące budowy stałych gniazd wtyczkowych oraz wtyczek i gniazd wtyczkowych przenośnych, łącznie z zawartymi w nich tablicami. W Rozdziale 14 wprowadzono dodatkowe wymagania dotyczące podzespołów wbudowanych we wtyczki i gniazda wtyczkowe przenośne. Treść całego Rozdziału 19 dotyczącego przyrostu temperatury zastąpiono nową treścią. Tablice 16, 17, 18, 19, 20 i 21 zastąpiono nowymi Tablicami 16, 17, 18, 19, 20 i 21. Zmodyfikowano treść Rozdziału 28 - Odporność materiału izolacyjnego na wysoką temperaturę, żar i prądy pełzające. Usunięto Rysunki 22, 23, 24 i 25. Dodano dwa nowe Rysunki 45 - Przykłady membran i dławnic oraz 46 - Weryfikacja wymagań 13.4. Tablicę w Załączniku B zastąpiono nową Tablicą. Dodano nowe Załączniki: D – Łączniki wbudowane w gniazda wtyczkowe przenośne i E - Planowane zmiany na przyszłość w celu powiązania IEC 60884-1 z wymaganiami IEC 60228, IEC 60998 i IEC 60999.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60884-1:2006/A2:2016-01 - wersja polska
Tytuł Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 28-01-2016
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza IEC 60884-1:2002/AMD2:2013 [IDT]
ICS 29.120.30