PN-EN 60730-1:2002/A2:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60730-1:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Zmodyfikowano lub dodano 19 definicji dotyczących zastosowanej terminologii. Uzupełniono informację dotyczącą oznakowania (symboli) ochrony przed porażeniem elektrycznym. Sprecyzowano wymagania konstrukcyjne dla urządzeń SELV i PELV. Dodano nowy załącznik T (normatywny) zawierający te wymagania

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60730-1:2002/A2:2009 - wersja polska
Tytuł Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 08-09-2009
Data wycofania 05-03-2012
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 290, Technik Specjalnych w Elektryce
Wprowadza EN 60730-1:2000/A2:2008 [IDT], IEC 60730-1:1999/AMD2:2007 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 97.120
Zastąpiona przez PN-EN 60730-1:2012 - wersja angielska