PN-EN 60730-1:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60730-1:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 350,90  PLN Z VAT: 431,61  PLN
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Podano ogólne wymagania dotyczące automatycznych regulatorów elektrycznych do użytku domowego i podobnego, łącznie z regulatorami elektrycznymi urządzeń do ogrzewania, klimatyzacji i podobnych zastosowań. Urządzenia mogą wykorzystywać energię elektryczną, gaz opałowy, paliwo stałe, energię cieplną słoneczną itp. lub kombinacje powyższych. Normą objęto bezpieczeństwo użytkowania, wartości robocze, czasy robocze i kolejność działań, które mają związek z bezpieczeństwem urządzeń, a także badania automatycznych regulatorów elektrycznych stosowanych w urządzeniach domowych lub w połączeniu z takimi urządzeniami. Zamieszczono indeks słów kluczowych, zawierający 245 terminów zdefiniowanych i stosowanych w treści normy

* wymagane pola

Bez VAT: 350,90  PLN Z VAT: 431,61  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60730-1:2002/AC:2011P
View FilePN-EN 60730-1:2002/Ap1:2007P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60730-1:2002 - wersja polska
Tytuł Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 16-12-2002
Data wycofania 05-03-2012
Liczba stron 253
Grupa cenowa XF
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 290, Technik Specjalnych w Elektryce
Wprowadza EN 60730-1:2000 [IDT], EN 60730-1:2000/A11:2002 [IDT], IEC 60730-1:1999 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60730-1:2002 - wersja angielska
ICS 97.120
Zastąpiona przez PN-EN 60730-1:2012 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60730-1:2002/A12:2004P, PN-EN 60730-1:2002/A14:2005E, PN-EN 60730-1:2002/A13:2005P, PN-EN 60730-1:2002/A16:2007E, PN-EN 60730-1:2002/A1:2006E, PN-EN 60730-1:2002/A1:2008P, PN-EN 60730-1:2002/A14:2006P, PN-EN 60730-1:2002/A15:2007E, PN-EN 60730-1:200