PN-IEC 1180-1:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61180:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Technika wysokonapięciowych badań urządzeń niskiego napięcia -- Definicje i wymagania dotyczące badań i procedur

Zakres

Podano badania wytrzymałości elektrycznej: napięciami stałym, przemiennym i udarowym, prądem udarowym oraz badania z kombinacją powyższych (wszystkie badania stosowane głównie w próbach typu) urządzeń mających znamionowe napięcie nie większe niż 1 kV prądu przemiennego lub 1,5 kV prądu stałego. Ustalono określenia, ogólne wymagania dotyczące obiektów badań i procedur badawczych, metody generowania i pomiaru napięć i prądów probierczych, procedury badawcze, sposoby oceny wyników badania, wymagania dotyczące zatwierdzonych urządzeń pomiarowych i sposoby sprawdzania

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-IEC 1180-1:1996/Ap1:1999P

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 1180-1:1996 - wersja polska
Tytuł Technika wysokonapięciowych badań urządzeń niskiego napięcia -- Definicje i wymagania dotyczące badań i procedur
Data publikacji 11-04-1996
Data wycofania 02-12-2016
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 68, Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
Wprowadza IEC 61180-1:1992 [IDT]
ICS 01.040.19, 19.080
Zastąpiona przez PN-EN 61180:2016-12 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-IEC 1180-1:1996/Ap1:1999P