PN-EN 60730-1:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60730-1:2016-10 - wersja angielska

Bez VAT: 369,40  PLN Z VAT: 454,36  PLN
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

1.1 Ogólnie, niniejsza norma dotyczy automatycznych regulatorów elektrycznych stosowanych w urządzeniach do użytku domowego i podobnego lub w połączeniu z nimi, w tym regulatorów urządzeń do ogrzewania, klimatyzacji i tym podobnych zastosowaniach. Mogą to być urządzenia elektryczne, na gaz, olej, paliwo stałe, energię słoneczną itp. lub o mieszanym systemie zasilania. 1.1.1 Norma odnosi się do bezpieczeństwa własnego; do wartości roboczych, czasów roboczych i kolejności ich zadziałania, jeżeli są one związane z bezpieczeństwem urządzenia; oraz do badania automatycznych regulatorów elektrycznych stosowanych w urządzeniach gospodarstwa domowego i podobnych lub w połączeniu z nimi. Niniejsza norma ma również zastosowanie do regulatorów urządzeń, które ujęte są w IEC 60335-1. W niniejszej normie wyrażenie "wyposażenie" oznacza "sprzęt i wyposażenie". Niniejsza norma nie ma zastosowania do automatycznych regulatorów elektrycznych przeznaczonych wyłącznie do zastosowań przemysłowych, chyba że stwierdzono tak wyraźnie w odpowiedniej części 2. Niniejsza norma ma również zastosowanie w przypadku poszczególnych regulatorów wykorzystywanych jako część systemu sterowania lub regulatorów związanych mechanicznie z wielofunkcyjnymi regulatorami mającymi nieelektryczne wyjścia. Automatyczne regulatory elektryczne do urządzeń nie przeznaczonych do normalnego użytku domowego, ale powszechnie wykorzystywanych przez ludność takich, jak urządzenia przeznaczone dla osób niewykwalifikowanych w sklepach, w pomieszczeniach lekko uprzemysłowionych i w gospodarstwach rolnych, również są przedmiotem niniejszej normy. Patrz załącznik J. 1.1.2 Niniejszą normę stosuje się do automatycznych regulatorów elektrycznych, działających na zasadzie mechanicznej lub elektrycznej, reagujących na, lub regulujących parametry takich wielkości, jak temperatura, ciśnienie, upływ czasu, wilgotność, światło, zjawiska elektrostatyczne, przepływ lub poziom cieczy, prąd, napięcie lub przyspieszenie

* wymagane pola

Bez VAT: 369,40  PLN Z VAT: 454,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60730-1:2012 - wersja angielska
Tytuł Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 05-03-2012
Data wycofania 12-10-2016
Liczba stron 294
Grupa cenowa XG
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 290, Technik Specjalnych w Elektryce
Wprowadza EN 60730-1:2011 [IDT], IEC 60730-1:1999 [MOD]
Dyrektywa 2014/30/EU, 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60730-1:2002/A12:2004 - wersja polska, PN-EN 60730-1:2002/A13:2005 - wersja polska, PN-EN 60730-1:2002/A1:2008 - wersja polska, PN-EN 60730-1:2002/A14:2006 - wersja polska, PN-EN 60730-1:2002/Ap1:2007 - wersja polska, PN-EN 60730-1:2002/A16:2009 - wersja polska, PN-EN 60730-1:2002/A2:2009 - wersja polska, PN-EN 60730-1:2002/AC:2011 - wersja polska, PN-EN 60730-1:2002
ICS 97.120
Zastąpiona przez PN-EN 60730-1:2016-10 - wersja angielska