PN-EN 54-5:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 54-5:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- Czujki punktowe

Zakres

Określono wymagania, metody badań oraz funkcjonalność punktowych czujek ciepła stosowanych w systemach wykrywania pożaru i alarmowania. Podano podział czujek na klasy, w zależności od temperatury użytkowania i temperatury zadziałania oraz opisano metody pomiaru temperatur zadziałania czujek. Podano wymagania dotyczące czujek sterowanych programowo. Podano wymagania dotyczące badań środowiskowych oraz kompatybilności elektromagnetycznej

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 54-5:2003 - wersja polska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- Czujki punktowe
Data publikacji 09-07-2003
Data wycofania 05-05-2017
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Wprowadza EN 54-5:2000 [IDT], EN 54-5:2000/A1:2002 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 54-5:2002 - wersja angielska
ICS 13.220.20
Zastąpiona przez PN-EN 54-5:2017-05 - wersja angielska