PN-EN 60730-2-7:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60730-2-7:2020-10 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników czasowych programowanych i wyłączników czasowych

Zakres

Podano wymagania szczegółowe, metody oraz warunki badań i pomiarów a także kryteria spełniania wymagań, dotyczące łączników czasowych programowanych i wyłączników czasowych, stosowanych w sprzęcie do użytku domowego i podobnego, przeznaczonym do ogrzewania, klimatyzacji i podobnych zastosowań

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60730-2-7:2011/AC:2012E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60730-2-7:2011 - wersja angielska
Tytuł Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników czasowych programowanych i wyłączników czasowych
Data publikacji 11-02-2011
Data wycofania 06-10-2020
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 290, Technik Specjalnych w Elektryce
Wprowadza EN 60730-2-7:2010 [IDT], IEC 60730-2-7:2008 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU, 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 60730-2-7:2005 - wersja polska
ICS 39.040.99, 97.120
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60730-2-7:2020-10 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60730-2-7:2011/AC:2012E