PN-EN IEC 60730-2-7:2020-10 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników czasowych programowanych i wyłączników czasowych

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 ma zastosowanie z niżej podanymi wyjątkami: 1.1 Zmiana: W zasadzie niniejsza część IEC 60730 dotyczy łączników czasowych programowanych i wyłączników czasowych stosowanych w sprzęcie o zasilaniu elektrycznym, gazowym, olejowym, paliwem stałym, energią słoneczną itd. lub ich kombinacją włączając ogrzewanie, klimatyzację i podobne zastosowania. Niniejsza norma ma również zastosowanie do poszczególnych łączników czasowych programowanych wykorzystywanych jako część systemu sterowania oraz łączników czasowych programowanych związanych mechanicznie z wielofunkcyjnymi regulatorami o nieelektrycznych wyjściach. Niniejsza norma nie dotyczy przekaźników czasowych zwłocznych (T.D.S.) objętych normą IEC 60669-2-3. UWAGA 1 W niniejszej normie słowo „łączniki czasowe programowane” oznacza wyłączniki czasowe programowane i wyłączniki czasowe chyba, że typ jest wyraźnie wymieniony. UWAGA 2 Niniejsza nie dotyczy przyrządów które tylko wskazują bieżący czas lub jego upływ. UWAGA 3 Niniejsza norma nie dotyczy regulatorów wielofunkcyjnych zawierających zintegrowany system zadawania czasu, którego nie można poddać badaniu w postaci wyodrębnionego przyrządu. 1.1.1 Zmiana: Niniejsza norma dotyczy bezpieczeństwa użytkowania, wartości roboczych, sekwencji działań tam, gdzie są one związane z bezpieczeństwem urządzenia oraz pomiarów łączników czasowych programowanych używanych w urządzeniach i innych przyrządach elektrycznych i nieelektrycznych przeznaczonych do użytku domowego i podobnego, lecz także rozszerzonych na zastosowania przemysłowe, jeśli nie istnieje norma przeznaczona dla wyrobu, taka jak dla centralnego ogrzewania, klimatyzacji, ogrzewania technologicznego, itd. Łączniki czasowe programowane do urządzeń nie przeznaczonych do normalnego użytku domowego, które jednak mogą być powszechnie stosowane, takie jak urządzenia przeznaczone do obsługi przez nie przeszkolone osoby w sklepach, zakładach rzemieślniczych czy gospodarstwach rolnych, mieszczą się w zakresie niniejszej normy. Niniejsza norma ma także zastosowanie do łączników czasowych programowanych przeznaczonych do urządzeń , których dotyczy norma IEC 60335-1. 1.1.2 Niniejsza norma dotyczy regulatorów ręcznych, jeśli są one elektrycznie i/lub mechanicznie zintegrowane z regulatorami czasowymi programowanymi. 1.4 Zmiana: Niniejsza norma dotyczy także łączników czasowych programowanych zawierających przyrządy elektroniczne; wymagania ich dotyczące znajdują się w Załączniku H. Niniejsza norma dotyczy także łączników czasowych programowanych wykorzystujących termistory NTC albo PTC; wymagania ich dotyczące znajdują się w Części 1. Załącznik J.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60730-2-7:2020-10 - wersja angielska
Tytuł Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników czasowych programowanych i wyłączników czasowych
Data publikacji 06-10-2020
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 290, Technik Specjalnych w Elektryce
Wprowadza EN IEC 60730-2-7:2020 [IDT], IEC 60730-2-7:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60730-2-7:2011 - wersja angielska, PN-EN 60730-2-7:2011/AC:2012 - wersja angielska
ICS 97.120