PN-EN IEC 60730-2-8:2020-10 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące zaworów wodnych sterowanych elektrycznie, z uwzględnieniem wymagań mechanicznych

Zakres

Niniejsza część IEC 60730 ma zastosowanie do sterowanych elektrycznie zaworów wodnych przeznaczonych do stosowanie wewnątrz sprzętu, na sprzęcie albo w połączeniu ze sprzętem do użytku domowego lub podobnego, łącznie z zastosowaniami do ogrzewania, klimatyzacji i podobnych celów. Sprzęt może być o zasilaniu elektrycznym, gazowym, olejowym, paliwem stałym, cieplną energią słoneczną i z tym podobnych źródeł albo ich kombinacji. UWAGA 1 W niniejszej dokumencie słowo „sprzęt” oznacza „system sterowania oraz urządzenie”. Niniejszy dokument ma zastosowanie do elektrycznie sterowanych zaworów wodnych do automatyzacji budynków w granicach objętych zakresem ISO 16484. Niniejszy dokument ma także zastosowanie do automatycznych elektrycznych zaworów wodnych do sprzętu, który może być stosowany w powszechnym użyciu, takiego jak sprzęt przeznaczony do sklepów, biur, szpitali, gospodarstw rolnych oraz zastosowań komercyjnych i przemysłowych. PRZYKŁAD 1 Sterowane elektrycznie zawory wodne do sprzętu do komercyjnego cateringu, ogrzewania i klimatyzacji. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do sterowanych elektrycznie zaworów wodnych przeznaczonych wyłącznie do zastosowań w procesach przemysłowych, chyba, że została wyraźnie wymieniona w stosownej normie na sprzęt. Niniejsza dokument ma zastosowanie do sterowanych elektrycznie zaworów wodnych zasilanych przez baterie galwaniczne lub akumulatorowe, dla których wymagania są zawarte w granicach normy łącznie z Załącznikiem V. Niniejszy dokument nie obejmuje zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wody pitnej jako wyniku kontaktu z materiałami.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60730-2-8:2020-10 - wersja angielska
Tytuł Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące zaworów wodnych sterowanych elektrycznie, z uwzględnieniem wymagań mechanicznych
Data publikacji 06-10-2020
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 290, Technik Specjalnych w Elektryce
Wprowadza EN IEC 60730-2-8:2020 [IDT], IEC 60730-2-8:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60730-2-8:2005 - wersja polska
ICS 97.120