PN-EN IEC 62275:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Systemy prowadzenia przewodów -- Opaski przewodów do instalacji elektrycznych

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania dotyczące opasek metalowych, niemetalicznych i kompozytowych oraz związanych z nimi urządzeń mocujących stosowanych do zarządzania i obsługi systemów okablowania w instalacjach elektrycznych.
Opaski kablowe i związane z nimi urządzenia mocujące mogą być także odpowiednie do innych zastosowań, a jeżeli są tak używane, należy wziąć pod uwagę wszelkie dodatkowe wymagania.
Niniejszy dokument nie zawiera wymagań oceniających właściwości izolacji elektrycznej opaski kablowej lub mechanicznej ochrony przewodów dostarczonych przez opaski kablowe.
Niniejszy dokument zawiera wymagania dotyczące mechanicznego wyposażenia przylepnego urządzenia mocujące do stałej powierzchni.
Niniejszy dokument nie uwzględnia wyposażenia mechanicznego , na przykład śruby mocującej, urządzenia mocującego do stałej powierzchni innego niż klej.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62275:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Systemy prowadzenia przewodów -- Opaski przewodów do instalacji elektrycznych
Data publikacji 23-03-2020
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN IEC 62275:2019 [IDT], IEC 62275:2018 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 62275:2015-03 - wersja angielska
ICS 29.120.10, 29.120.99