PN-EN IEC 60601-2-19:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-19: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego inkubatorów dla noworodków

Zakres

Niniejsza część IEC 60601 ma zastosowanie do BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWOWEGO oraz FUNKCJONOWANIA ZASADNICZEGO INKUBATORÓW DLA NOWORODKÓW, zwanych również URZĄDZENIAMI ME.
Jeśli rozdział lub podrozdział jest szczególnie przeznaczony tylko do zastosowania do URZĄDZEŃ ME lub tylko do SYSTEMÓW ME, powinno być to wskazane w tytule i zawartości tego rozdziału lub podrozdziału. W innym przypadku, odpowiednio, rozdział lub podrozdział ma zastosowanie zarówno do URZĄDZEŃ ME jak i do SYSTEMÓW ME.
ZAGROŻENIA wynikające z zamierzonej fizjologicznej funkcji URZĄDZEŃ ME lub SYSTEMÓW ME w zakresie niniejszego dokumentu nie są objęte szczególnymi wymaganiami niniejszego dokumentu.
Niniejsza norma szczegółowa określa wymagania bezpieczeństwa dla INKUBATORÓW DLA NOWORODKÓW, ale alternatywne metody zgodności z określonym rozdziałem poprzez wykazanie równoważnego bezpieczeństwa nie będą uznane jako niezgodne, jeśli WYTWÓRCA zademonstrował w swojej DOKUMENTACJI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, że RYZYKO przedstawione przez ZAGROŻENIE zostało uznane na akceptowalnym poziomie, gdy przeważyło korzyść wynikającą z leczenia urządzeniem.
Niniejsza norma szczegółowa nie ma zastosowania do:
– INKUBATORÓW TRANSPORTOWYCH DLA NOWORODKÓW; w celu uzyskania informacji, patrz IEC 60601-2-20;
– OGRZEWACZY PROMIENNIKOWYCH DLA NOWORODKÓW; w celu uzyskania informacji, patrz IEC 60601-2-21;
– urządzeń dostarczających ciepło za pośrednictwem KOCÓW, PODKŁADEK lub MATERACÓW w zastosowaniu medycznym; w celu uzyskania informacji, patrz IEC 80601-2-35;
– URZĄDZEŃ DO FOTOTERAPII NOWORODKÓW; w celu uzyskania informacji, patrz IEC 60601-2-50.
CZUJNIKI TEMPERATURY SKÓRY stosowane do działania INKUBATORÓW DLA NOWORODKÓW, w których wyświetlana jest wartość temperatury nie jest TERMOMETREM MEDYCZNYM, takim jak podano w normie szczegółowej ISO 80601-2-56.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60601-2-19:2021-12 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-19: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego inkubatorów dla noworodków
Data publikacji 07-12-2021
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN IEC 60601-2-19:2021 [IDT], IEC 60601-2-19:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60601-2-19:2009/A1:2017-02 - wersja angielska, PN-EN 60601-2-19:2009/A11:2011 - wersja angielska, PN-EN 60601-2-19:2009 - wersja angielska
ICS 11.040.10