PN-EN 16334-1+A1:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Kolejnictwo -- System alarmu pasażera -- Część 1: Wymagania dla systemu na liniach głównych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono cechy charakterystyczne i wymagania eksploatacyjne dotyczące systemu alarmu pasażera (PAS).
PAS ma na celu:
— umożliwienie pasażerom poinformowania maszynisty o sytuacjach awaryjnych;
— umożliwienie maszyniście kontynuowania jazdy pociągu lub zatrzymania go w bezpiecznym miejscu;
— automatyczne zatrzymanie pociągu:
a) przy peronie,
b) w przypadku braku potwierdzenia ze strony maszynisty.
Niniejszy dokument definiuje system PAS zabudowywany w taborze przeznaczonym do przewozu pasażerów i określa:
— wymagania funkcjonalne dotyczące włączania alarmu w kabinie maszynisty (Rozdział 6);
— łącze komunikacyjne maszynisty z pasażerami lub personelem pokładowym (6.4);
— analizę dynamiczną PAS (Rozdział 7);
— wymagania dotyczące zarządzania w trybach awarii (Rozdział 8);
— wymagania dotyczące bezpieczeństwa (Rozdział 9);
— wymagania dotyczące urządzenia alarmowego dla pasażerów (PAD) i obszarów rozmieszczenia PAD (Rozdział 10).
Niniejszy dokument ma zastosowanie do taboru kolejowego objętego zakresem dyrektywy 2016/797/UE. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do metra, tramwajów i kolei lekkiej, zgodnie z definicjami zawartymi w Przewodniku 26 CEN/CENELEC. Istniejące systemy alarmu pasażera mogą wymagać modyfikacji, żeby zapewnić im prawidłową współpracę z pojazdami zgodnymi z niniejszym dokumentem.
UWAGA Większość wymagań UIC 541-6 jest zgodna z niniejszym dokumentem.
Inne systemy komunikacyjne takie jak "urządzenie komunikacyjne dla pasażerów", "wezwanie pomocy", "wezwanie alarmowe", "wezwanie o pomoc" są objęte EN 16683.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Nowelizacja PN-EN 16334:2014-10 wprowadza podział normy na części, niniejszy dokument jest częścią pierwszą.
Numer PN-EN 16334-1+A1:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- System alarmu pasażera -- Część 1: Wymagania dla systemu na liniach głównych
Data publikacji 14-10-2022
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 16334-1:2014+A1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16334:2014-10 - wersja angielska
ICS 45.060.20, 13.320