PN-EN 16334:2014-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16334-1+A1:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Kolejnictwo -- System ręcznego hamulca bezpieczeństwa w pociągach pasażerskich -- Wymagania dotyczące systemu

Zakres

W niniejszej normie określono cechy charakterystyczne systemu ręcznego hamulca bezpieczeństwa. System ręcznego hamulca bezpieczeństwa ma na celu:
a) zezwolenie pasażerom na przekazanie informacji o sytuacjach awaryjnych;
b) zezwolenie maszyniście na utrzymanie pociągu w ruchu lub jego zatrzymanie w bezpiecznym miejscu;
c) automatyczne zatrzymanie pociągu:
1) na peronie,
2) w przypadku braku potwierdzenia, przez maszynistę.
W niniejszej normie określono system ręcznego hamulca bezpieczeństwa użytkowanego w pasażerskich pojazdach szynowych oraz sprecyzowano:
- wymagania funkcjonalne dotyczące alarmu wywołanego w kabinie maszynisty (Rozdział 6);
- bezpośrednie łącze komunikacyjne maszynisty z pasażerami lub załogą pokładową (6.4);
- analizę sprawności systemu ręcznego hamulca bezpieczeństwa w pociągach pasażerskich (Rozdział 7);
- wymagania dotyczące funkcjonowania w sytuacji awarii (Rozdział 8);
- wymagania dotyczące bezpieczeństwa (Rozdział 9);
- wymagania dotyczące urządzeń alarmowych dla pasażerów i obszarów ich rozmieszczenia (Rozdział 10).
Niniejsza norma ma zastosowanie do taboru wchodzącego w zakres Dyrektywy 2008/57/WE.
UWAGA 1 Istniejące systemy ręcznego hamulca bezpieczeństwa w pociągach pasażerskich mogą wymagać modyfikacji w celu współdziałania z pojazdami spełniającymi wymagania niniejszej normy.
UWAGA 2 Większość wymagań UIC 541-6 jest zgodna z niniejszą normą.
Inne systemy komunikacji nazwane ‘pasażerskimi urządzeniami do komunikacji’ lub ‘wzywania pomocy do pociągu’ w CR LOC i PAS TSI oraz „urządzenia alarmowe (dźwiękowe i/lub wizualne)” przeznaczone dla niepełnosprawnych w TSI PRM nie wchodzą w zakres niniejszej normy.
UWAGA 3 Zagadnień tych dotyczy prEN 16683 Kolejnictwo - Urządzenie do wzywania pomocy i komunikacji - Wymagania.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16334:2014-10 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- System ręcznego hamulca bezpieczeństwa w pociągach pasażerskich -- Wymagania dotyczące systemu
Data publikacji 10-10-2014
Data wycofania 14-10-2022
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 16334:2014 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 15327-1:2009 - wersja angielska
ICS 45.060.20, 13.320
Zastąpiona przez PN-EN 16334-1+A1:2022-10 - wersja angielska