PN-EN 60730-1:2002/A16:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60730-1:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Wprowadzono Załącznik ZF dotyczący odporności EMC regulatorów. Badania opisane w Załączniku stosuje się do regulatorów o działaniu typu 1 instalowanych niezależnie i/lub na przewodzie zasilającym zamiast badań podanych w H.26. Na życzenie wytwórcy można je również stosować do regulatorów wbudowanych w przewód zasilający

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60730-1:2002/A16:2009 - wersja polska
Tytuł Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 20-05-2009
Data wycofania 05-03-2012
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 290, Technik Specjalnych w Elektryce
Wprowadza EN 60730-1:2000/A16:2007 [IDT]
ICS 97.120
Zastąpiona przez PN-EN 60730-1:2012 - wersja angielska