PN-EN IEC 60309-4:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Wtyczki, gniazda wtyczkowe stałe lub przenośne i wtyki do instalacji przemysłowych -- Część 4: Gniazda wtyczkowe z łącznikiem, z blokadą lub bez blokady

Zakres

Stosuje się postanowienia Rozdziału 1 IEC 60309-1:2021lub IEC 60309-2:2021, jak następuje:
Pierwsze dwa akapity zastępuje się następująco:
Niniejsza część IEC 60309 dotyczy samodzielnych wyrobów przeznaczonych głównie do instalacji przemysłowych, wewnątrz lub na zewnątrz budynków, które łączą we wspólnej obudowie następujące produkty:
- gniazdo wtyczkowe stałe lub przenośne według IEC 60309-1 lub IEC 60309-2 na znamionowe napięcie robocze nieprzekraczające 1 000 V DC lub 1 000 V AC o częstotliwości nieprzekraczającej 500 Hz i prąd znamionowy nieprzekraczający 800 A,
- łącznik.
Wyroby te mogą zawierać blokadę i/lub urządzenia zabezpieczające.
Wyroby te są przeznaczone do zainstalowania tylko przez osoby poinstruowane lub osoby wykwalifikowane

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60309-4:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Wtyczki, gniazda wtyczkowe stałe lub przenośne i wtyki do instalacji przemysłowych -- Część 4: Gniazda wtyczkowe z łącznikiem, z blokadą lub bez blokady
Data publikacji 14-11-2022
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN IEC 60309-4:2022 [IDT], IEC 60309-4:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60309-4:2010 - wersja polska, PN-EN 60309-4:2010/A1:2012 - wersja angielska, PN-EN 60309-4:2010/A1:2012 - wersja polska
ICS 29.120.30