PN-EN 60309-4:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60309-4:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 4: Gniazda wtyczkowe stałe i przenośne z łącznikiem, z blokadą i bez blokady

Zakres

W niniejszej części normy określono wymagania dotyczące gniazd wtyczkowych stałych lub przenośnych z łącznikiem, spełniających wymagania norm PN-EN 60309-1:2002/A11:2005 lub PN-EN 60309-2:2002/A11:2005, na napięcie znamionowe robocze nie przekraczające 690 V prądu przemiennego (do 500 Hz włącznie) lub prądu stałego i na prąd znamionowy nie przekraczający 250 A, przeznaczonych głównie do zastosowań przemysłowych napowietrznych lub wnętrzowych. Wyroby objęte normą mogą być wyposażone w blokadę i/lub urządzenie zabezpieczające. Podano 15 zdefiniowanych terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 17-06-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 60309-4:2010 - wersja polska
Tytuł Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 4: Gniazda wtyczkowe stałe i przenośne z łącznikiem, z blokadą i bez blokady
Data publikacji 21-01-2010
Data wycofania 14-11-2022
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 60309-4:2007 [IDT], IEC 60309-4:2006 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60309-4:2007 - wersja angielska
ICS 29.120.30
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60309-4:2022-11 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60309-4:2010/A1:2012E, PN-EN 60309-4:2010/A1:2012P