PN-IEC 60884-2-2:2012 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące gniazd wtyczkowych do urządzeń

Zakres

Ma zastosowanie rozdział Części 1 z następującymi modyfikacjami. Zastępuje się pierwszy akapit: Niniejsza część normy IEC 60884 dotyczy gniazd wtyczkowych, wyłącznie prądu przemiennego, ze stykiem uziemienia ochronnego lub bez styku, na napięcie znamionowe nie przekraczające 250 V i o prądzie znamionowym nie przekraczającym 16 A, które stanowią integralną część urządzenia lub są przewidziane do wbudowania lub mocowania na urządzeniach, nazywanych dalej gniazdami wtyczkowymi do urządzeń. Dodano po czwartym akapicie: Jeżeli gniazda wtyczkowe do urządzeń są przewidziane również do stosowania w instalacjach stałych, to dostarczane są z elementami do mocowania w odpowiednich puszkach montażowych. Gniazda wtyczkowe do urządzeń są przewidziane do stosowania w sprzęcie stacjonarnym oraz w urządzeniach takich jak: maszyny biurowe, komputery, sprzęt audio-wizualny i wideo, sprzęt kuchenny, trzony kuchenne itp. Jeżeli to niezbędne, stosowanie gniazd wtyczkowych do urządzeń jest podane w normach dotyczących odpowiedniego sprzętu lub urządzenia. Temperatura wokół gniazd wtyczkowych do urządzeń nie powinna przekraczać 35 °C

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60884-2-2:2012 - wersja polska
Tytuł Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące gniazd wtyczkowych do urządzeń
Data publikacji 30-08-2012
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza IEC 60884-2-2:2006 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 884-2-2:1996 - wersja polska
ICS 29.120.30