PN-A-86908:2000 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Rafinowane oleje roślinne

Zakres

Określono wymagania fizykochemiczne i organoleptyczne dotyczące rafinowanych olejów roślinnych. Podano metody badań. Ustalono okres przechowywania. Wskazano numery norm dotyczących pakowania, znakowania i transportu. W załączniku A (informacyjnym) podano wykaz norm i dokumentów dotyczących metod badań metali szkodliwych dla zdrowia. W załączniku B (informacyjnym) podano bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-A-86908:2000 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Rafinowane oleje roślinne
Data publikacji 14-06-2000
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych , Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Zastępuje PN-A-86908:1986 - wersja polska
ICS 67.200.10