PN-A-86908:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Rafinowane oleje roślinne

Zakres

Określono wymagania fizykochemiczne i organoleptyczne dotyczące rafinowanych olejów roślinnych. Podano metody badań. Ustalono okres przechowywania. Wskazano numery norm dotyczących pakowania, znakowania i transportu. W załączniku A (informacyjnym) podano wykaz norm i dokumentów dotyczących metod badań metali szkodliwych dla zdrowia. W załączniku B (informacyjnym) podano bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86908:2000 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Rafinowane oleje roślinne
Data publikacji 14-06-2000
Data wycofania 09-11-2021
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Zastępuje PN-A-86908:1986 - wersja polska
ICS 67.200.10