PN-A-86940:2001 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Terminologia

Zakres

Ustalono terminy i definicje dotyczące olejów i tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych, operacji i procesów technologicznych. Podano 93 terminy dotyczące: pojęć ogólnych (3), operacji i procesów (16), olejów i tłuszczów roślinnych (31), tłuszczów zwierząt rzeźnych (38), tłuszczów zwierząt morskich (3), emulsji typu woda w oleju oraz olej w wodzie (2). Zamieszczono nazwy terminów w języku angielskim

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86940:2001 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Terminologia
Data publikacji 05-04-2001
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Zastępuje PN-A-85804:1988 - wersja polska, PN-A-86945:1974 - wersja polska
ICS 01.040.67, 67.200.10