PN-A-86901:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Tłuszcze kuchenne

Zakres

Określono wymagania fizykochemiczne i organoleptyczne tłuszczów kuchennych. Podano metody badań. Ustalono okres przechowywania. W załączniku A zawarto wykaz norm i dokumentów dotyczących metod badań metali szkodliwych dla zdrowia

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86901:1997 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Tłuszcze kuchenne
Data publikacji 28-11-1997
Data wycofania 12-07-2018
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
ICS 67.200.10
Elementy dodatkowe PN-A-86901:1997/Az1:2001P