PN-EN ISO 14004:2016-04 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Systemy zarządzania środowiskowego -- Ogólne wytyczne dotyczące wdrożenia

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wytyczne dla organizacji dotyczące ustanawiania, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia solidnego i wiarygodnego systemu zarządzania środowiskowego. Podane wytyczne są przeznaczone dla organizacji zamierzającej zarządzać swoimi obowiązkami dotyczącymi środowiska w sposób systemowy, który wspiera środowiskowy filar zrównoważonego rozwoju.
Niniejsza Norma Międzynarodowa ułatwia organizacji osiągnięcie zamierzonych wyników systemu zarządzania środowiskowego, które stanowią wartość dla środowiska, samej organizacji i jej stron zainteresowanych. Zgodnie z polityką środowiskową organizacji zamierzone wyniki systemu zarządzania środowiskowego obejmują:
— poprawę efektów działalności środowiskowej;
— wypełnianie zobowiązań dotyczących zgodności;
— osiągnięcie celów środowiskowych.
Wytyczne podane w niniejszej Normie Międzynarodowej mogą pomóc organizacji poprawić efekty działalności środowiskowej i umożliwiają zintegrowanie elementów systemu zarządzania środowiskowego z podstawowymi procesami biznesowymi.
UWAGA Chociaż system zarządzania środowiskowego nie jest przeznaczony do zarządzania zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, zagadnienia te mogą być uwzględnione wówczas, gdy organizacja chce wdrożyć zintegrowany system zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Niniejsza Norma Międzynarodowa może być zastosowana przez każdą organizację, niezależnie od jej wielkości, rodzaju i charakteru oraz do tych aspektów środowiskowych działań, wyrobów i usług, które organizacja określiła jako pozostające pod jej nadzorem lub na które może mieć wpływ biorąc pod uwagę perspektywę cyklu życia.
Wytyczne podane w niniejszej Normie Międzynarodowej mogą być stosowane w całości lub w części w celu systematycznego doskonalenia zarządzania środowiskowego. Służą do dodatkowego objaśnienia pojęć i wymagań.
Chociaż wytyczne podane w niniejszej Normie Międzynarodowej są spójne z modelem systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001, to celem ich nie jest interpretacja wymagań ISO 14001.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14004:2016-04 - wersja angielska
Tytuł Systemy zarządzania środowiskowego -- Ogólne wytyczne dotyczące wdrożenia
Data publikacji 19-04-2016
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza EN ISO 14004:2016 [IDT], ISO 14004:2016 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
Zastępuje PN-EN ISO 14004:2010 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 14004:2010 - wersja angielska, PN-ISO 14004:2005 - wersja polska
ICS 13.020.10, 03.100.70