PN-IEC 60884-2-3:2012 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące gniazd wtyczkowych z łącznikiem, bez blokady do instalacji stałych

Zakres

Ma zastosowanie rozdział Części 1 z następującymi modyfikacjami. Zastępuje się pierwszy akapit: Niniejsza część normy IEC 60884 dotyczy gniazd wtyczkowych z łącznikiem bez blokady, do instalacji stałych, wyłącznie prądu przemiennego, ze stykiem uziemienia ochronnego lub bez styku, na napięcie znamionowe nie przekraczające 440 V i o prądzie znamionowym nie przekraczającym 32 A, przeznaczonych do użytku domowego i podobnych zastosowań, wewnątrz i na zewnątrz budynków. UWAGA 101 Gniazda wtyczkowe z łącznikiem mogą być również wytworzone przez kombinację gniazda wtyczkowego według IEC 60884-1 i łącznika według IEC 60669-1

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-IEC 60884-2-3:2012/Ap1:2012P

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60884-2-3:2012 - wersja polska
Tytuł Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące gniazd wtyczkowych z łącznikiem, bez blokady do instalacji stałych
Data publikacji 30-08-2012
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza IEC 60884-2-3:2006 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 884-2-3:1996 - wersja polska
ICS 29.120.30
Elementy dodatkowe PN-IEC 60884-2-3:2012/Ap1:2012P