PN-EN 482:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 482+A1:2016-01 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Narażenie na stanowiskach pracy -- Wymagania ogólne dotyczące charakterystyki procedur pomiarów czynników chemicznych

Zakres

Podano główne wymagania dotyczące charakterystyki procedur oznaczania stężenia czynników chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy zgodnie z dyrektywą Czynniki Chemiczne 98/24/EC. Wymagania mają zastosowanie do wszystkich procedur pomiarowych, niezależnie od stanu fizycznego czynnika chemicznego (gazy, pary, substancje zawieszone) oraz od zastosowanej metody pobierania próbek i metody analizy

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 482:2012 - wersja angielska
Tytuł Narażenie na stanowiskach pracy -- Wymagania ogólne dotyczące charakterystyki procedur pomiarów czynników chemicznych
Data publikacji 15-06-2012
Data wycofania 14-01-2016
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN 482:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 482:2009 - wersja polska
ICS 13.040.30
Zastąpiona przez PN-EN 482+A1:2016-01 - wersja angielska