PN-ISO 7935:2000 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego dwutlenku siarki -- Charakterystyki sprawności automatycznych metod pomiarowych

Zakres

Norma ma zastosowanie przy ekstrakcyjnych i nieekstrakcyjnych automatycznych metodach pomiaru dwutlenku siarki. Określono cztery główne charakterystyki sprawności: wykrywalność, wpływ substancji zakłócających, czas odpowiedzi, odchylenie standardowe. W załączniku A opisano wyznaczanie głównych charakterystyk sprawności, a w załączniku B wyszczególniono charakterystyki dodatkowe

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 7935:2000 - wersja polska
Tytuł Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego dwutlenku siarki -- Charakterystyki sprawności automatycznych metod pomiarowych
Data publikacji 17-10-2000
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza ISO 7935:1992 [IDT]
ICS 13.040.40