PN-EN ISO 15011-2:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Metoda laboratoryjna pobierania próbek dymu i gazów -- Część 2: Określanie wielkości emisji tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2), tlenku azotu (NO) i dwutlenku azotu (NO2) podczas spawania łukowego, cięcia i żłobienia

Zakres

Określono metody laboratoryjne pomiaru wielkości emisji gazów, z wyjątkiem ozonu, wytwarzanych podczas spawania łukowego, cięcia i żłobienia, techniką z zastosowaniem kołpaka. Metody te nadają się do wykorzystania przy wszystkich metodach spawania, cięcia i żłobienia łukiem otwartym, ale stosowane są kołpaki o różnej konstrukcji, w zależności od procesu i od tego, czy może on być realizowany w sposób automatyczny. Opisano przydatne układy kołpaków i metody pobierania próbek oraz analizy gazów. Metody odnoszą się do następujących gazów: CO, CO2, NO, NO2. Ozon ujęty jest w PN-EN ISO 15011-3. Metod nie należy stosować dla wielkości emisji gazów organicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15011-2:2010 - wersja angielska
Tytuł Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Metoda laboratoryjna pobierania próbek dymu i gazów -- Część 2: Określanie wielkości emisji tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2), tlenku azotu (NO) i dwutlenku azotu (NO2) podczas spawania łukowego, cięcia i żłobienia
Data publikacji 15-02-2010
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 15011-2:2009 [IDT], ISO 15011-2:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15011-2:2007 - wersja polska
ICS 25.160.10, 13.100