PN-EN ISO 7730:2006 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Ergonomia środowiska termicznego -- Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów miejscowego komfortu termicznego

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej przedstawiono metodę przewidywania ogólnych odczuć cieplnych oraz stopnia dyskomfortu (niezadowolenia z warunków cieplnych) osób eksponowanych na środowisko umiarkowane. Norma umożliwia analityczne określenie i interpretację komfortu termicznego z zastosowaniem wskaźnika PMV (przewidywana średnia ocena) i PPD (przewidywany odsetek osób niezadowolonych) oraz kryteriów miejscowego komfortu termicznego; podano warunki środowiska uważane za akceptowalne dla ogólnego komfortu termicznego jak również warunki odpowiadające miejscowemu dyskomfortowi. Niniejsza norma znajduje zastosowanie w projektowaniu nowego środowiska lub do oceny istniejącego; norma dotyczy zdrowego mężczyzny i zdrowej kobiety eksponowanych na środowisko wewnątrz pomieszczenia, w którym komfort termiczny jest pożądany, ale w którym występują umiarkowane odchylenia od komfortu termicznego. Pomimo że norma została opracowana w szczególności jako dotycząca środowiska pracy, jednak może być stosowana również w odniesieniu do innego środowiska. Niniejsza norma jest przeznaczona do stosowana w powiązaniu z ISO/TS 14415:2005, 4.2, w odniesieniu do osób o specjalnych wymaganiach, jak na przykład osób niepełnosprawnych. Zaleca się również uwzględnienie różnic etnicznych, narodowościowych czy geograficznych, w przypadku gdy rozważane są pomieszczenia nieklimatyzowane.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 7730:2006/Ap2:2016-04P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 7730:2006 - wersja polska
Tytuł Ergonomia środowiska termicznego -- Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów miejscowego komfortu termicznego
Data publikacji 06-03-2014
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 7730:2005 [IDT], ISO 7730:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 7730:2002 - wersja angielska
ICS 13.180
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 7730:2006/Ap2:2016-04P