PN-EN 15794:2010 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Oznaczanie punktów wybuchowości cieczy palnych

Zakres

Przedstawiono metodę badawczą do określania temperaturowych granic wybuchowości par łatwo palnych cieczy w mieszaninie z powietrzem. Normę stosuje się w przypadku łatwo palnych cieczy pod ciśnieniem atmosferycznym i temperatrze od - 50 °C do 300 °C. Normy nie stosuje się w przypadku materiałów wybuchowych lub materiałów, które w warunkach badania są cieczami niestabilnymi termicznie (materiały utleniające/ulegające polimeryzacji)

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15794:2010 - wersja polska
Tytuł Oznaczanie punktów wybuchowości cieczy palnych
Data publikacji 29-10-2010
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN 15794:2009 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 15794:2009 - wersja angielska
ICS 75.160.20