PN-EN 15794:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15794:2010 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Oznaczanie temperaturowych granic wybuchowości w cieczach palnych

Zakres

Przedstawiono metodę badawczą do określania temperaturowych granic wybuchowości par łatwo palnych cieczy w mieszaninie z powietrzem. Niniejsza norma umożliwia uzyskanie wiarygodnych i porównywalnych wyników poprzez ujednolicenie warunków (aparatura i procedura), w których określa się temperaturowe granice wybuchowości. Normę stosuje się w przypadku łatwo palnych cieczy pod ciśnieniem atmosferycznym i temperatrze od - 50 °C do 300 °C. Normy nie stosuje się w przypadku materiałów wybuchowych lub materiałów, które w warunkach badania są cieczami niestabilnymi termicznie (materiały utleniające/ulegające polimeryzacji)

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15794:2009 - wersja angielska
Tytuł Oznaczanie temperaturowych granic wybuchowości w cieczach palnych
Data publikacji 28-12-2009
Data wycofania 29-10-2010
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN 15794:2009 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
ICS 75.160.20
Zastąpiona przez PN-EN 15794:2010 - wersja polska