PN-EN 15233:2009 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Metodyka oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów ochronnych do przestrzeni zagrożonych wybuchem

Zakres

Podano wytyczne dotyczące procedury i informacji wymaganych dla umożliwienia przeprowadzenia przez wytwórcę oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego na potrzeby projektowania systemów ochronnych

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15233:2009 - wersja polska
Tytuł Metodyka oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów ochronnych do przestrzeni zagrożonych wybuchem
Data publikacji 18-08-2009
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN 15233:2007 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 15233:2007 - wersja niemiecka, PN-EN 15233:2007 - wersja angielska
ICS 13.230