PN-EN 50495:2010 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Urządzenia zabezpieczające niezbędne do bezpiecznego działania urządzeń ze względu na zagrożenia wybuchem

Zakres

Niniejsza Norma Europejska opisuje wymagania dla elektrycznych urządzeń zabezpieczających stosowanych do zapobiegania powstawaniu potencjalnych źródeł zapłonu w urządzeniach przeznaczonych do pracy w atmosferach wybuchowych. Dotyczy także urządzeń pracujących poza przestrzeniami zawierającymi atmosfery wybuchowe gwarantując bezpieczne funkcjonowanie sprzętu w sytuacjach zagrożenia wybuchem. UWAGA 1 Niniejsza Norma Europejska może być również stosowana przy projektowaniu i ocenie urządzeń zabezpieczających w systemach bezpieczeństwa. Sprzęt elektryczny przeznaczony do stosowania w atmosferach wybuchowych może funkcjonować dzięki prawidłowej pracy urządzeń zabezpieczających np. utrzymujących konkretne właściwości sprzętu w akceptowalnych granicach. Przykładami takich urządzeń zabezpieczających są urządzenia zabezpieczające silnik (ograniczające wzrost temperatury w warunkach przeciążenia) i urządzenia kontrolujące w budowie ciśnieniowej. Pozwalają one na uniknięcie wystąpienia źródła zapłonu dzięki kontroli i monitoringowi w związku z czym powinny uruchamiać odpowiednie działania w odpowiednim czasie reakcji, np. inicjować alarm lub automatyczne wyłączenie. UWAGA 2 Kontrolowanie niektórych potencjalnych źródeł zapłonu przez urządzenia zabezpieczające może być niemożliwe w przypadku wyładowań elektrostatycznych, iskier wywoływanych przez udar mechaniczny. Ponadto niektóre sposoby zabezpieczenia, takie jak obudowy ognioszczelne, mogą nie podlegać kontroli przez urządzenia zabezpieczające. Urządzenia zabezpieczające których funkcja nie jest opisana w istniejących normach serii EN 60079 i EN 61241 powinny dodatkowo być projektowane z uwzględnieniem wymagań niniejszej normy. Nie podano wymagań dotyczących projektowania kompleksowych urządzeń zabezpieczających istniejących sposobów zabezpieczenia (patrz 3.13 definicja urządzenia kompleksowego)

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50495:2010 - wersja polska
Tytuł Urządzenia zabezpieczające niezbędne do bezpiecznego działania urządzeń ze względu na zagrożenia wybuchem
Data publikacji 24-01-2013
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 50495:2010 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
ICS 29.260.20