PN-EN 14190:2014-10 - wersja polska

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN
Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono charakterystyki i właściwości użytkowe wyrobów wytworzonych w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych wyprodukowanych zgodnie z EN 520, EN 15283-1 i EN 15283-2. Proces obróbki może obejmować przycięcie, perforowanie, wyprofilowanie krawędzi, dekorowanie i laminowanie powłokami z innych materiałów do celów funkcjonalnych lub dekoracyjnych, a także związane z tym systemy mocowania, w tym konstrukcje wsporcze, np. ścian działowych. Przykładowe procesy obróbki podano w Załączniku B.
Wyroby te są przeznaczone do zastosowania w ścianach, sufitach i podłogach, gdzie mogą być mocowane bezpośrednio do podłoża, lub są stosowane w systemach w połączeniu z konstrukcją, gdzie tworzą osobne lub podwieszane okładziny. Wyroby te można na zamówienie dostosowywać do zamierzonego zastosowania, oferując szeroką gamę estetycznych, funkcjonalnych i dekoracyjnych rozwiązań w układach modularnych lub niemodularnych.
W niniejszej Normie Europejskiej nie uwzględniono płyt zespolonych gipsowo-kartonowych do izolacji cieplnej/akustycznej zgodnych z EN 13950 ani prefabrykowanych paneli gipsowo-kartonowych z rdzeniem kartonowym typu plaster pszczeli zgodnych z EN 13915.

* wymagane pola

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14190:2014-10 - wersja polska
Tytuł Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań
Data publikacji 26-01-2017
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 194, Gipsu i Wyrobów z Gipsu
Wprowadza EN 14190:2014 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 14190:2007 - wersja polska
ICS 01.040.91, 91.100.10