PN-B-02151-2:2018-01 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach

Zakres

W niniejszej normie określono najwyższe dopuszczalne poziomy dźwięku A hałasu w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi - w budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej, wytwarzanego przez urządzenia wyposażenia technicznego budynków, mieszkań i pomieszczeń usługowych oraz spowodowanego działalnością lokali usługowych. Norma dotyczy oceny hałasu w budynku pochodzącego od źródeł zlokalizowanych w tym samym budynku lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
Zakres ochrony przed hałasem według niniejszej normy obejmuje następujące główne grupy hałasu:
I. Hałas pochodzący od urządzeń stanowiących wyposażenie techniczne budynków
II. Hałas spowodowany działalnością i eksploatacją
III. Hałas pochodzący od nowych urządzeń, które nie były uwzględnione w projekcie budowlanym.
Niniejszą normę stosuje się przy projektowaniu, wznoszeniu, przebudowie i eksploatacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej.
W normie nie uwzględniono pomieszczeń, dla których wymagania dotyczące ochrony przed hałasem są podyktowane specjalnymi względami użytkowymi, np.: rozgłośnie radiowe i telewizyjne, laboratoria do badań akustycznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02151-2:2018-01 - wersja polska
Tytuł Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach
Data publikacji 09-01-2018
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Zastępuje PN-B-02151-02:1987 - wersja polska, PN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05 - wersja polska
ICS 91.120.20