PN-B-02151-02:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02151-2:2018-01 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

Zakres

Przedmiotem niniejszego arkusza normy są dopuszczalne poziomy dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczeń przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej oraz dopuszczalne poziomy dźwięku A hałasu wytwarzanego przez urządzenia zainstalowane w pomieszczeniach technicznych stałego wyposażenia instalacyjnego budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05P - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02151-02:1987 - wersja polska
Tytuł Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
Data publikacji 06-07-1987
Data wycofania 09-01-2018
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Zastępuje PN-B-02151:1970 - wersja polska
ICS 91.120.20
Zastąpiona przez PN-B-02151-2:2018-01 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05P