PN-B-02151-5:2017-10 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji

Zakres

W niniejszej normie określono wymagania dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym i zasady klasyfikacji akustycznej tych budynków lub ich wydzielonych zwartych części. Norma dotyczy budynków wielorodzinnych, szeregowych i bliźniaczych.

Wymagania i zasady podane w niniejszej normie stosuje się przy:
 projektowaniu, budowie, przebudowie, nadbudowie i rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym,
 ocenie akustycznej całych budynków mieszkalnych lub ich wydzielonych zwartych części,
 klasyfikacji akustycznej budynków mieszkalnych lub ich wydzielonych zwartych części.

Klasyfikacja akustyczna według zasad podanych w niniejszej normie nie obejmuje budynków mieszkalnych usytuowanych na terenach, na których, ze względu na występujący hałas lotniczy, został ustanowiony obszar ograniczonego użytkowania.

Norma nie ustala minimalnych wymagań akustycznych odnoszących się do budynków mieszkalnych o standardzie podstawowym, oznaczonym w normie jako AQ-0, wymagania te są określone w PN-B-02151-2, PN-B-02151-3.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02151-5:2017-10 - wersja polska
Tytuł Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji
Data publikacji 23-10-2017
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
ICS 91.120.20