PN-B-10027:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Pionowe elementy budowlane -- Badania odporności na uderzenia -- Ciała uderzające i ogólna procedura badawcza

Zakres

W niniejszej normie międzynarodowej określono:
— ciała uderzające, stosowane w celu odtworzenia efektu uderzeń rzeczywistych w pionowe elementy budynku,
— ogólne zasady badania; badania szczegółowe dla każdego rodzaju elementu podawane są w normach dotyczących tych elementów.
Normę stosuje się do wszystkich pionowych (lub prawie pionowych) elementów budynku z wyłączeniem zestawów drzwiowych, dla których metoda badań określona jest w ISO 8270N1).

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-10027:1993 - wersja polska
Tytuł Pionowe elementy budowlane -- Badania odporności na uderzenia -- Ciała uderzające i ogólna procedura badawcza
Data publikacji 28-12-1993
Data wycofania 01-09-2014
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 7892:1988 [IDT]
ICS 91.060.01