PN-EN 15254-2:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 2: Ściany murowane i wykonywane z bloków gipsowych

Zakres

Podano wytyczne, i tam gdzie to właściwe określono procedury, zmian pewnych parametrów i współczynników projektowania wewnętrznych i zewnętrznych ścian nienośnych wykonywanych z elementów murowych ceramicznych, silikatowych, z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi), z autoklawizowanego betonu komórkowego i bloków gipsowych z różnymi rodzajami zapraw badanych zgodnie z EN 1364-1. Zakresem norm nie są objęte elementy murowe z kamienia sztucznego zgodne z normą EN 771-5

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15254-2:2009 - wersja angielska
Tytuł Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 2: Ściany murowane i wykonywane z bloków gipsowych
Data publikacji 28-08-2009
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 15254-2:2009 [IDT]
ICS 13.220.50