PN-EN 60743:2014-02 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Prace pod napięciem -- Terminologia dotycząca narzędzi, urządzeń i sprzętu

Zakres

Niniejszą Normę Międzynarodową stosuje się do terminologii używanej do opisywania narzędzi, sprzętu, urządzeń i metod wykorzystywanych w pracach pod napięciem. Znormalizowano w niej nazwy narzędzi, sprzętu i urządzeń oraz zamieszczono ilustracje, co pozwala na ich identyfikację.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60743:2014-02 - wersja polska
Tytuł Prace pod napięciem -- Terminologia dotycząca narzędzi, urządzeń i sprzętu
Data publikacji 04-10-2019
Liczba stron 90
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 72, Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Wprowadza EN 60743:2013 [IDT], IEC 60743:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60743:2005/A1:2010 - wersja polska, PN-EN 60743:2005 - wersja polska
ICS 01.040.13, 13.260