PN-EN 60832-1:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Prace pod napięciem -- Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne -- Część 1: Drążki izolacyjne

Zakres

Podano zasadnicze wymagania dla drążków izolacyjnych do prac pod napięciem na instalacjach prądu przemiennego. Każdy użytkownik niniejszej normy może te wymagania uzupełniać własnymi wymaganiami; na przykład, użytkownik może dodać wymagania odnośnie do stosowania drążków izolacyjnych przy instalacjach prądu stałego. Ustalono zakresy badań mechanicznych i elektrycznych. Podano definicje 5 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60832-1:2010 - wersja angielska
Tytuł Prace pod napięciem -- Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne -- Część 1: Drążki izolacyjne
Data publikacji 20-05-2010
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 72, Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Wprowadza EN 60832-1:2010 [IDT], IEC 60832-1:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60832:2002 - wersja angielska
ICS 13.260