PN-EN 61111:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Prace pod napięciem -- Chodniki elektroizolacyjne

Zakres

Podano wymagania i procedury badawcze dla chodników elektroizolacyjnych wykonanych z elastomeru, przeznaczonych do wykładania podłóg - w celu ochrony pracowników przed zagrożeniami elektrycznymi - przy urządzeniach elektrycznych prądu przemiennego i prądu stałego. Ustalono pięć klas chodników: klasy 0, 1, 2, 3, 4 (różniących się właściwościami elektrycznymi) i jedną specjalną kategorię C (odporną na skrajnie niskie temperatury). W informacyjnym Załączniku A podano wytyczne wyboru klasy chodników w zależności od napięcia znamionowego urządzenia

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61111:2009 - wersja angielska
Tytuł Prace pod napięciem -- Chodniki elektroizolacyjne
Data publikacji 15-12-2009
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 72, Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Wprowadza EN 61111:2009 [IDT], IEC 61111:2009 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 61111:2002 - wersja polska, PN-IEC 61111:2002/A1:2004 - wersja polska, PN-IEC 61111:2002/Ap1:2003 - wersja polska, PKN-CLC/TS 61111:2007 - wersja angielska
ICS 13.260, 29.260.99