PN-EN 61230:2011 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Prace pod napięciem -- Przenośny sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwierania

Zakres

Określono wymagania i badania dla sprzętu przenośnego - zwykle wyposażonego w dostosowane do punktów przyłączowych zaciski - do tymczasowego uziemiania i zwierania rozdzielonych elektrycznie lub wyłączonych spod napięcia instalacji prądu przemiennego i prądu stałego, sieci przesyłowych i rozdzielczych (zarówno napowietrznych jak i podziemnych, niskiego i wysokiego napięcia). Wytyczne dotyczące przenośnego sprzętu do uziemiania stosowanego w sieciach trakcyjnych podano w Załączniku A. Podano definicje 28 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61230:2011 - wersja polska
Tytuł Prace pod napięciem -- Przenośny sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwierania
Data publikacji 03-03-2011
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 72, Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Wprowadza EN 61230:2008 [IDT], IEC 61230:2008 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61230:2009 - wersja angielska, PN-EN 61230:2009 - wersja francuska
ICS 13.260